Võimu- ja kontrollimängud on üks osa BDSMist. Erinevad rakmed, käe- ja jalarauad, millega ühe partneri vaba liikumist piirata, annavad teisele partnerile võimu ja vastutuse ning jätavad kinniseotu relvituks. Konsensuslikult, loomulikult!